DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Weterana Walki i Pracy Strona startowa
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 • DPS - STRONA GŁÓWNA
 • KIEROWNICTWO
 • STATUT
 • STRUKTURA WEWNĘTRZNA
 • ZARZĄDZENIA
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • ELEK. SKRZYNKA PODAWCZA
 • RAPORTY
 • PROGRAM REGIONALNY
 • DZIENNY DOM POMOCY
 • KONTAKT
 • OGŁOSZENIA
 • OGŁOSZENIA/KOMUNIKATY
 • OGŁOSZENIA O NABORZE
 • PRZETARGI


 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ   \  DZIENNY DOM POMOCY

    Zarządzenia i informacje DDP

  Zarządzenia i informacje
  Dziennego Domu Pomocy


  Lista załączników
  1. Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w DDP
  2. Formularz zgłoszeniowy - zał. Nr1
  3. Oświadczenie Kandydata dot. warunków rekrutacji i uczestnictwa - zał. Nr2
  4. Klauzula informacyjna - zał. Nr3
  5. Oświadczenie Kandydata o niesamodzielnoąci - zał. Nr 4
  6. Zaświadczenie lekarskie - zał. Nr 5
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-07-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej DPS WWiP v1.0 góra