DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Weterana Walki i Pracy Strona startowa
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 • DPS - STRONA GŁÓWNA
 • KIEROWNICTWO
 • STATUT
 • STRUKTURA WEWNĘTRZNA
 • ZARZĄDZENIA
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • ELEK. SKRZYNKA PODAWCZA
 • RAPORTY
 • PROGRAM REGIONALNY
 • DZIENNY DOM POMOCY
 • KONTAKT
 • OGŁOSZENIA
 • OGŁOSZENIA/KOMUNIKATY
 • OGŁOSZENIA O NABORZE
 • PRZETARGI


 • OGŁOSZENIA   \  OGŁOSZENIA/KOMUNIKATY

    Opieka wytchnieniowa 2024

  Informacja na temat programu

       udostępnił Renata Pogodzińska dnia 2024-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wezwania do odbioru depozytów

  Brak wezwań

    udostępnił Agnieszka Bielik dnia 2022-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

  Informacja

  o planowanych postępowaniach

  o udzielenie zamówień publicznych


  Lista załączników
  1. Informacja o planowanych postępowaniach 2018
  2. Informacja o planowanych postępowaniach 2019
  3. Informacja o planowanych postępowaniach 2020
  4. Informacja o planowanych postępowaniach 2021
  5. Informacja o planowanych postępowaniach 2021 - aktualizacja nr 1
  6. Informacja o planowanych postępowaniach 2021 - aktualizacja nr 2
  7. Informacja o planowanych postępowaniach 2021 - aktualizacja nr 3
  8. Informacja o planowanych postępowaniach 2021 - aktualizacja nr 4
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

   

  Informacja dotycząca działalności 

  Działu Usług Opiekuńczych

  w strukturze  Domu Pomocy Społecznej  Weterana Walki i Pracy w Radomiu

   

  Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu od 1 stycznia 2014 roku w strukturze Domu funkcjonuje Dział Usług Opiekuńczych realizujący dzienne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w szczególności z głębokim upośledzeniem umysłowym, niezamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy – w liczbie 10 miejsc

  Korzystanie  z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest odpłatne i odbywa się na podstawie decyzji o przyznaniu usług wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z Uchwałą Nr 647/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013 roku z póżniejszymi zmianami w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

  Na realizację powyższego zadania Dom przeznaczył 5 pomieszczeń odpowiednio  wyposażonych między innymi  w sprzęt rehabilitacyjny,  znajdujących się w Pawilonie A na I piętrze.

  W ramach świadczonych usług Dom zapewnia :

      a)   usługi opiekuńcze polegające w szczególności na:

         - pielęgnacji,

         - pomocy przy spożywaniu posiłków,

         - pomocy w utrzymaniu higieny osobistej ( w tym również wykonaniu toalet ze zmianą pielucho-majtek),

       b)  usługi specjalistyczne (wspomagające) polegające na:

         - wykonaniu opatrunków zleconych przez lekarza,

         - usprawnieniu i rehabilitacji zgodnie z zaleceniem lekarskim,

         - zapewnieniu udziału w prowadzonych zajęciach opiekuńczo –  terapeutycznych, w celu aktywizacji psycho ruchowej.

  • Wśród kadry świadczącej opiekę jest : fizjoterapeuta, pielęgniarka, instruktor terapii zajęciowej i opiekun.
  • Uczestnik może korzystać z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych do 8 godzin dziennie w godz. od 7.30 do 15.30 z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

   


   

    udostępnił Maciej Świerczyński dnia 2016-09-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej DPS WWiP v1.0 góra