DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Weterana Walki i Pracy Strona startowa
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 • DPS - STRONA GŁÓWNA
 • KIEROWNICTWO
 • STATUT
 • STRUKTURA WEWNĘTRZNA
 • ZARZĄDZENIA
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • ELEK. SKRZYNKA PODAWCZA
 • RAPORTY
 • PROGRAM REGIONALNY
 • DZIENNY DOM POMOCY
 • KONTAKT
 • OGŁOSZENIA
 • OGŁOSZENIA/KOMUNIKATY
 • OGŁOSZENIA O NABORZE
 • PRZETARGI


 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ   \  PROGRAM REGIONALNY

    Program Regionalny

  Program Regionalny
  Narodowa Strategia Spójności

   

   

  Program Regionalny
  Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu uczestniczy w realizacji projektu o nazwie  „Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i  towarzyszącej im  infrastruktury  pomocniczej”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet VII  „ Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działanie 7.3. „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego 2007 – 2013
  Całkowita wartość projektu wynosi:     5.807.877,02 zł  
          w tym wydatki kwalifikowane:     5.693.170,52 zł   

   

  W  latach 2007 – 2010  Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy  w ramach projektu zrealizował szereg inwestycji, do których należą w szczególności:

  1) 2008 - termomodernizacja pawilonu D i E (roboty budowlane + nadzór inwestorski) o wartości brutto 664.535,94 zł
  2) 2008 – termomodernizacja pawilonu F (roboty budowlane + nadzór inwestorski) o wartości brutto 129.504,22 zł
  3) 2008 – wyposażenie pokoju kąpielowego  o wartości brutto 53.880,18 zł
  4) 2009 -  doposażenie pralni – zakup pralnico – wirówki o wartości brutto 53.070,00 zł
  5) 2009 – termomodernizacja pawilonu A (roboty budowlane + nadzór inwestorski)  375.854,25 zł
  6) 2007 – 2009 -  zakup elementów do sieci telewizyjnej, sprzętu w ramach doposażenia kuchni i pralni, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, serwera i zestawów komputerowych oraz centrali telefonicznej  na ogólną  kwotę brutto 271.125,19.

  W 2011 roku  Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy planuje  wykonać w ramach projektu następujące zadania:
  1) modernizacja podłóg – dostosowanie podłoża dla osób niepełnosprawnych, zakup poręczy na korytarze, klatki schodowe oraz poręczy do łazienek -  planowany wydatek brutto 290,757,39 zł brutto
  2) zakup elementów do monitoringu wizyjnego - planowany wydatek brutto 5.969,19 zł brutto
  3)zakup wózków do przewożenia posiłków za kwotę 13.419,30 zł brutto
  4)zakup aparatu do krioterapii za kwotę 8.748,00 zł brutto

   

  1

   

  2

   

  3

   

  4

   

  5

   

  6

   

  7

   

  8

   

  9

   

  10

   

  11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    udostępnił Maciej Świerczyński dnia 2016-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej DPS WWiP v1.0 góra